Atnaujinti klubo įstatai ir valdybos sudėtis

Sveiki kolegos,

Gero vėjo klubas peraugo savo pirminę steigėjų numatytą paskirtį, todėl 2017m. gruodžio 1d. visuotiniame susirinkime pakeisdami klubo įstatus išplėtėme tikslus ir uždavimius, padidinome valdybos sudėtį (iki 7 asmenų), nustatydami 2 metų kadenciją užtikrinome didesnę valdymo organų rotaciją, įtvirtinome demokratiškesnį proporcinį valdybos rinkimo principą. Dar daugiau įsteigėme Platu 25 klasės, moterų ir jaunimo komitetus šių klubo interesų sričių aktyvesniam vystymui.

Kartu su atnaujintais klubo įstatais buvo teisiškai įtvirtintas ir Platu 25 klasės atstovavimo Lietuvoje teisinis pagrindas.
Tuo tikslu 9.13 įstatų punkte įrašėme Platu 25 klasės vystymą kaip vieną iš Gero vėjo klubo tikslų, numatėme kolegialų valdybo organą – Platu 25 klasės komitetą (p. 22.4, p.43.1 ir p.44) ir komitetų funkcionavimą apibrėžeme p.47-51. Platu 25 klasės komitetas savo klausimus sprendžia savarankiškai (1 balsas – 1 laivas principu), iš savo tarpo išsirenka komandorą, taip pat disponuoja tikslinėmis lėšomis ar tiksline parama savarankiškai.

Nuo 2017.12.19 įregistravimo registrų centre momento veiklą oficialiai pradeda naujai išrinkta Gero vėjo klubo valdyba.

Klubo valdyba

Kviečiame susipažinti su Gero vejo klubo Gero vėjo klubo įstatų nauja redakcija (2017.12.19).

Post author