Pranešimas dėl visuotinio narių susirinkimo sušaukimo

Dėl visuotinio asociacijos „gero vėjo klubas“ narių susirinkimo sušaukimo

2017-11-23, Vilnius

Pranešame, kad asociacijos „Gero vėjo klubas“ (juridinio asmens kodas 302498620) prezidento ir valdybos sprendimu šaukiamas asociacijos narių visuotinis susirinkimas.

Susirinkimo vieta – Vilnius Tech Park. Adr. Sapiegų parkas, Antakalnio g. 17 (3 korpusas), Vilnius

Susirinkimo data ir laikas – 2017 m. gruodžio 1 d. 19.00 val. (susirinkimo dalyvių registracija prasideda nuo 18.30 val.)

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Susirinkimo pravedimo organizaciniai klausimai (susirinkimo pirmininko, sekretoriaus, balsų skaičiavimo komisijos rinkimai).

2. Asociacijos veiklos ataskaita.

3. Asociacijos įstatų pakeitimas (naujos asociacijos įstatų redakcijos tvirtinimas. Numatoma valdybos sudėties praplėtimas ir spartesnė kaita, papildomi valdymo organai (Platu 25 klasės laivų ir kitų interesų grupių atstovavimui), kt.  Naujos įstatų redakcijos tekstas pridedamas.

4. Valdybos narių ir prezidento rinkimai.

5. Naujų asociacijos narių prisistatymai.

6. Lietuvos Platu 25 Taurės nugalėtojų apdovanojimai

7. Pranešimai apie Platu 25 pasualio čempionatą ir Čempionų lygą

8. Pramoginė programa iki ryto…

Mantas Klimantavičius
Asociacijos “Gero vėjo klubas” prezidentas

Post author