Nuo 2016 metų  Asociacija “Gero vėjo klubas” su Platu 25 klasės laivų savininkų ir Lietuvos buriuotojų sąjungos (LBS) įgaliojimu yra Lietuvos Platu 25 Taurės organizatorius.

Į Lietuvos Platu 25 taurės regatų kalendorių yra įtrauktos Gero vėjo klubo, Lietuvos Buriuotojų Sąjungos, Vilniaus Jachtklubo ir Latvijos Platu 25 klasės asociacijos organizuojamos varžybos, kurios vykdomos pagal atskirus tų varžybų organizatorių paskelbtus nuostatus ir instrukcijas.

Varžybos vyksta pagal Tarptaurinės buiavimo federacijos (World Sailing)  Buriavimo Varžybų taisykles 2017-2020 ir Platu 25 tarptautines klasės taisykles. Ši iniciatyva skatina Vilniaus buriuotojus varžytis ne inventoriumi, o buriavimo įgūdžiais ir kelti įgulų meistriškumą. 

Kalendoriu 2018 new