Asociacija “Gero vėjo klubas” Tarptautinės Platu 25 klasės (IPCA) įgaliojimu atstovaujanti Platu 25 laivų klasę Lietuvoje (LPCA) atlieka šios laivų klasės matavimus ir išduoda tarptautiniu mastu pripažįstamus matavimo liudijimus. Lietuvos Buriuotojų sąjunga (LBS) ir Tarptautinė Platu 25 klasės asociacija (IPCA) yra suteikusios įgaliojimus matavimus atlikti žemiau įvardintiems asmenims.

Platu 25 klasės laivams matmenų patikra vykdoma – korpusui (kylis, vairo plunksna), stiebui, gikui, spinakerio gikui ir burėms. Taip pat vykdomi jachtos ir stiebo svėrimai.

Platu 25 klasės matuotojai ir jų kontaktai:

Nr. 1 – Arūnas Maisiejus (tel. +370 699 23594, e-mail: arunas.maisiejus@gmail.com)

Nr. 2 – Pijus Savickas (tel. +370 611 95355, e-mail: savickas.p@gmail.com)

Nr. 3 – Mantas Klimantavičius (tel. +370 687 20505, e-mail: mantas@gerovejoklubas.lt)

Platu 25 klasės laivų matavimų įkainiai:

Matavimo liudijimo išdavimas – 50 Euro

World Sailing plaque išdavimas – 50 Euro

IPCA Sail button išdavimas – 30 Euro

Atlygis už darbą matuotojui – 10 Euro/val. + transporto išlaidos

Papildomi dokumentai:

– IPCA įgaliojimas Lietuvos Platu 25 matuotojams

– Matavimo forma

– Matavimų gidas

– Archyviniai matavimų duomenys (suvestinė)