Kviečiame vaikus dalyvauti Jaunųjų Vilniaus buriuotojų vasaros stovyklose pradedantiesiems ir pažengusiems.

Stovyklų datos: pradedantiesiems – 2019m. Birželio 17-22 ir Liepos 8-13 dienomis, pažengusiems – Rugpjūčio 15-24 dienomis.
Stovyklos dienų skaičius: pradedantiesiems – 6 dienos, pažengusiems – 10 dienų.
Stovyklų vieta: pradedantiesiems – Žemaitės g. 3, Trakai (Vilniaus Žalgirio Jachtklubas), pažengusiems – Dreverna ir Plateliai.
Dalyviai: 7-14 metų amžiaus
Grupės dydis: iki 16 vaikų
Stovyklos tipas: pradedantiesiems – dienos stovykla, pažengusiems – turistinė stovykla.
Stovyklos profilis: sporto, gamtos pažinimo
Atsakingi stovyklos treneriai: Matas Kabaila, Eugenijus Čabys, Juozas Gordevičius, Vaiva Tumaitė ir Liepa Kazlauskaitė.

Registracija: info@gerovejoklubas.lt arba +370-687-20505

* atsižvelgiant į išorinių šaltinių finansavimą kaina vaikui gali mažėti, taip pat bus numatytos nuolaidos gausiose šeimose, mažas pajamas gaunančiose, nedarniose, socialinės rizikos šeimose augantiems vaikams bei delinkventiniu elgesiu pasižymintiems vaikams.
Stovyklos pradedantiesiems aprašymas:
Buriavimas – tai daugialypis sportas, kuriuo galima užsiimti visą gyvenimą nuo ankstyvos vaikystės iki vėlyvos senatvės.
Norint valdyti burinę jachtą ir vadovauti jos komandai reikalinga gera fizinė būklė, laivo valdymo patirtis, socialiniai įgūdžiai, gilus gamtos veiksnių supratimas.
Jaunųjų Vilniaus buriuotojų vasaros stovykloje vaikai bus mokomi visų šių įgūdžių naudojantis Didžiosios Britanijos Royal Yachting Association (RYA) paruošta pradedančiųjų buriuotojų programa.
Stovyklos metu trenerio ir savanorių buriuotojų padedami vaikai bus išmokyti paruošti vienvietę sportinę jachtą plaukimui, išplaukti ir parplaukti, atlikti pagrindinius manevrus, apiplaukti trenerio paruoštus ženklus.
Pagal RYA programą numatyti specialūs žaidimai padės vaikams susidraugauti su vandeniu, apversti ir vėl atversti jachtą vandenyje, lenktyniauti komandomis.
Krante treneris vaikams išaiškins, kaip paruošti jachtą plaukimui, supažindins su pagrindiniais terminais ir padės suprasti, iš kur atsiranda vėjas, kaip jį įtakoja debesys, saulė, vanduo ir krantas.
Vakarais vaikai bus mokomi atlikti pagrindinius laivo remonto darbus, pinti virves, sutaisyti bures tuo būdu sudarant daugiau galimybių atsiskleisti vaikų gabumams ir saviraiškai.
Praleidę 6 dienas stovykloje vaikai išmoks savarankiškai valdyti vienvietį sportinį burlaivį esant ramioms oro sąlygoms.
Po stovyklos vaikai turės pakankamai žinių, kad galėtų prisijungti prie Vilniaus vaikų buriavimo mokyklos (www.vvbm.lt) treniruočių ir tobulinti savo gebėjimus.
DID-38099
BHD-49607