“Galvės Taurė 2017” – Birželio 2-4 d.

Regatos kaimelis: Trakų Žalgirio Jachtklubas (Žemaitės g. 3, Trakai)Eng

 

Renginių programa (atnaujinta 2017-05-26):

Birželio 2 d. registracija ir sportiniai plaukimai 

8:00-12:00 Dalyvių registracija
13:00 Regatos atidarymas ir jachtų kapitonų pasitarimas
14:00 Pirmo dienos sportinio plaukimo startas kreiserinėms jachtoms ir švertbotams atskirose distancijose Galvės ežere (numatomi 3 plaukimai)
18:00-23:00 Maitinimas, foto peržiūra, vakarėlis regatos dalyviams su DJ Titas (Zip FM)
20:00 Buriavimo varžybų taisyklių 2017-2020 atnaujinimų pristatymas (Pranešėjas: vyr. teisėjas Denis Marinov)
22:00 Naktinio burlaivių parado instruktažas
23:00 Naktinis burlaivių paradas ir šviesų ir muzikos šou prie Trakų pilies (kreiserinėms jachtoms dalyvavimas privalomas)

Birželio 3 d. sportiniai plaukimai 

9:00  Pusryčiai regatos dalyviams
10:30 Jachtų vadų pasitarimas
12:00 Pirmo dienos sportinio plaukimo startas kreiserinėms jachtoms ir švertbotams Galvės ežere (numatomi 4 plaukimai)
14:30 Pietūs tarp plaukimų ant vandens kreiserinių jachtų ir švertbotų buriuotojams (maisto daviniai)
18:00-21:00 Maitinimas, foto ir video peržiūra, regatos viešieji renginiai buriuotojams. Groja DJ Simona Bandita (Zip FM)
21:00 Grupės “The Independent” koncertas jachtklube;

Birželio 4 d. navigacinis plaukimas ir apdovanojimų įteikimas

9:00  Pusryčiai regatos dalyviams
10:30 Jachtų vadų pasitarimas
12:00 Navigacinio plaukimo startas prie Trakų centrinės krantinės. Planuojama tiesioginė transliacija
15:00 Sriuba visiems regatos dalyviams po navigacinio plaukimo
16:00 Regatos uždarymas ir nugalėtojų apdovanojimas
16:00-19:00 Veiks kranas išvykstantiems laivams iškelti.

Jachtų su kapitonu nuoma regatos metu:

Jūsų sudarytai įgulai (max. 5 asmenys) pageidaujant dalyvauti regatoje „Galvės Taurė 2017“ ir jos pramoginiuose renginiuose galime pasiūlyti kreiserines jachtas su patyrusiais kapitonais. OPEN grupės jachta su įskaičiuotu starto mokesčiu – 600 Eurų. Daugiau informacijos ir rezervacija mob. tel. +370 687 20505 arba el. paštu: info@gerovejoklubas.lt; Jachtų skaičius ribotas.

Jachtų nuleidimas, iškėlimas, švartavimas regatos metu:

Į regatą iš kitų jachtklubų atvykstantiems laivams nuleidimą į vandenį, švartavimą regatos metu ir iškėlimą po regatos Vilniaus Jachtklube, Žemaitės g. 3, Trakai organizuoja Asociacija “Gero vėjo klubas”. Kontaktinis asmuo pasiteiravimui Mantas Klimantavičius, tel. +37068720505;

 


 

 

 

LT

“Galves Cup 2017” – June 2-4

Regata village: Trakai Zalgiris Yachtclub (Žemaitės str. 3, Trakai)

 

Schedule of regatta events (updated 2017-05-26):

June 2nd registration and  windward-leeward races

8:00-12:00 Yacht inspection and registration of participants
13:00 Opening ceremony and skippers briefing
14:00 First start of the day. Windward-leeward 3 races
18:00-23:00 Dinner for participants, foto of the day review and party with DJ Titas (ZipFM) at the Yacht Club
20:00 Racing rules of sailing 2017-2020 presentation (Chief race officer Denis Marinov)
22:00 Night parade for yachts briefing
23:00 Night parade for yachts around Trakai castle

June 3rd windward-leeward races

9:00 Breakfast at the Yacht Club
10:30 Briefing for the skippers
12:00 First start of the day. Windward-leeward 4 races
14:30 Meal on the water for yacht and dinghy sailors (lunch bag)
18:00-21:00 Dinner for participants, photo and video of the day review and public events of the regatta. Chill music by DJ Simona Bandita (ZipFM)
21:00 Regatta concert with band “The Independent” at the Yacht Club

June 4th navigation race and prize-giving

9:00 Breakfast at the Yacht Club
10:30 Briefing for the skippers
12:00 Start of the navigation race for yachts and dinghies at the Trakai city central berth
15:00 Hot soup for all regatta participants after navigation race
16:00 Closing ceremony and final awards of the regatta
16:00-19:00 Hauling out service for departing yachts

Yacht charter service:

We can offer sailboat charter including Helmsman’s service for crew of max. 5 persons to participate in „Galves Cup 2017“ events. Random 24-27 feet size yacht of OPEN class including regatta entry fee – 600 Euro; More information via phone: +370 687 20505 or e-mail: info@gerovejoklubas.lt

Port services & boat mooring:

For vessels arriving to Trakai from other yacht clubs services of launching boats to/out of the water and mooring in Vilnius yacht club (Žemaitės str. 3, Trakai) is organized by Association “Gero vėjo klubas”. Contact person for inquiries Mantas Klimantavičius, e-mail: mantas@gerovejoklubas.lt or cell phone. +37068720505