“Galvės Taurė 2016” – Birželio 3-5 d., Trakuose.Eng

 

Regatos renginių programa (atnaujinta 2016-05-31):

Birželio 3 d. sportiniai plaukimai kreiserinėms jachtoms ir švertbotams

8:00-12:00 Dalyvių registracija Trakų „Žalgirio“ jachtklube (Žemaitės g. 3, Trakai);
9:00-11:00 Trakų „Žalgirio“ jachtklube bus specialus kranas atvykstantiems laivams nuleisti;
13:00 Regatos atidarymas ir jachtų kapitonų pasitarimas Trakų „Žalgirio“ jachtklube;
14:00-19:00 Pirmo plaukimo startas kreiserinėms jachtoms ir švertbotams (numatomi 3 plaukimai);
20:00-24:00 BBQ vakarėlis regatos dalyviams ir grupės „Abudu“ koncertas Trakų „Žalgirio“ jachtklube;
23:00-24:00 Naktinis burlaivių paradas ir šviesų ir muzikos šou prie Trakų pilies (kreiserinėms jachtoms dalyvavimas privalomas);
24:00 Vakaronė prie laužo Trakų „Žalgirio“ jachtklube.

Birželio 4 d. navigacinis plaukimas ir sportiniai plaukimai kreiserinėms jachtoms ir švertbotams

10:00  Pusryčiai jauniesiems regatos dalyviams Trakų „Žalgirio“ jachtklube;
11:00 Oficialus regatos atidarymas prie centrinės Trakų krantinės;
11:30 Jachtų kapitonų pasitarimas prie centrinės Trakų krantinės;
12:00 Navigacinio plaukimo startas kreiserinėms jachtoms;
12:15 Navigacinio plaukimo startas švertbotams;
14:30 Švertbotams pietūs ant vandens (maisto daviniai vaikams iš starto laivo);
15:00-17:30 2 sportiniai plaukimai;
18:00 Navigacinio plaukimo nugalėtojų apdovanojimas centrinėje Trakų krantinėje;
18:00-20:00 Sriuba ir užkandžiai regatos dalyviams ir grupės „Baltasis kiras“ koncertas centrinėje Trakų krantinėje;
20:00-23:00 Miesto šventės „Trakų vasara“ koncertas aikštėje prie Nepomuko koplytstulpio;
20:00-24:00 Vakaras Trakų „Žalgirio“ jachtklube.

Birželio 5 d. Sportiniai plaukimai kreiserinėms jachtoms ir švertbotams

10:00 Jachtų kapitonų pasitarimas Trakų „Žalgirio“ jachtklube;
11:00-14:00 2 sportiniai plaukimai kreiserinėms jachtoms ir švertbotams;
16:00 Regatos uždarymas ir nugalėtojų apdovanojimas Trakų „Žalgirio“ jachtklube;
17:00-19:00 Trakų „Žalgirio“ jachtklube bus kranas išvykstantiems laivams iškelti.

Jachtų su kapitonu nuoma regatos metu:

Jūsų sudarytai įgulai (max. 5 asmenys) pageidaujant dalyvauti regatoje „Galvės Taurė 2016“ ir jos pramoginiuose renginiuose galime pasiūlyti kreiserines jachtas su patyrusiais kapitonais. OPEN grupės jachta su įskaičiuotu starto mokesčiu – 600 Eurų. Daugiau informacijos ir rezervacija mob. tel. +370 687 20505 arba el. paštu: info@gerovejoklubas.lt; Jachtų skaičius ribotas.

Jachtų nuleidimas, iškėlimas, švartavimas regatos metu:

Į regatą iš kitų jachtklubų atvykstantiems laivams nuleidimą į vandenį, švartavimą regatos metu ir iškėlimą po regatos Vilniaus Jachtklube, Žemaitės g. 3, Trakai organizuoja Asociacija “Gero vėjo klubas”. Kontaktinis asmuo pasiteiravimui Mantas Klimantavičius, tel. +37068720505;

GALVES TAURE 2016 remejai


 

 

 

LT

“Galves Cup 2016” – June 3-5th, Trakai city 

 

Schedule of the regatta events (updated 2016-05-31):

 

June 3th windward-leeward races for yachts and dinghies

8:00-12:00 Yacht inspection and registration of participants at the Yacht Club “Zalgiris” of Trakai (Žemaitės str. 3, Trakai)
9:00-11:00 A crane will be arranged to launch arriving boats to the water at Trakai „Zalgiris“ yachtclub;
13:00 Opening ceremony and skippers briefing at the Yacht Club
14:00-19:00 Windward-leeward races for dinghies and yachts (3 races expected)
20:00-24:00 Barbeque evening and the concert of the music band “Abudu” at the Yacht Club
23:00-24:00 Sailing Yacht parade, lights and music show at the Trakai Castle

June 4th navigation race and windward-leeward races for yachts and dinghies

10:00 Breakfast for the young participants of regatta at the Yacht Club
11:00 Official opening ceremony of regatta at the main berth by Trakai Castle
11:30 Briefing for the skippers
12:00 Start of the navigation race for yachts
12:15 Start of the navigation race for dinghies
14:30 Lunch for kids (from the start boat)
15:00-17:00 Windward-leeward races for dinghies and yachts (2 races expected)
18:00 Awards of the navigation race at the main berth by Trakai Castle
18:00-20:00 Soup and bites for participants of the regatta
18:00-20:00 Concert of the music band “Baltasis kiras”
20:00-23:00 Concert of the Trakai City at the square next to pillar bearing Statue of St. John Nepomuk
20:00-24:00 Evening at the Yacht Club

June 5th windward-leeward races for dinghies and yachts

10:00 Briefing for the skippers at the Yacht Club
11:00-14:00 Windward-leeward races for yachts in Galves lake (2 races expected)
16:00 Closing ceremony and final awards of the regatta at the Yachtclub “Zalgiris” of Trakai (Žemaitės str. 3, Trakai)
17:00-19:00 Hauling out departing yachts out of the water

Yacht charter service:

We can offer sailboat charter including Helmsman’s service for crew of max. 5 persons to participate in „Galves Cup 2016“ events. Random 24-27 feet size yacht of OPEN class including regatta entry fee – 600 Euro; More information via phone: +370 687 20505 or e-mail: info@gerovejoklubas.lt

Port services & boat mooring:

For vessels arriving to Trakai from other yacht clubs services of launching boats to/out of the water and mooring in Vilnius yacht club (Žemaitės str. 3, Trakai) is organized by Association “Gero vėjo klubas”. Contact person for inquiries Mantas Klimantavičius, e-mail: mantas@gerovejoklubas.lt or cell phone. +37068720505

GT_16_organizatoriai  GT_16_info_partneriai  GT_16_remejai_1 GT_16_remejai_2  GT_16_remejai_3  GT_16_globejas